Zgłoszenie konkursowe


Aby wziąć udział w konkursie przesyłajcie nam swoje zdjęcia pod tytułem “Ja i Briggs & Stratton” (wraz z dowodem zakupu, na którym widać adres sklepu).

Oryginał dowodu zakupu należy przedstawić w przypadku zwycięstwa w konkursie.

Formularz konkursowy
 1. Imię*:
 2. Nazwisko*:
 3. Adres email*:
 4. Telefon*:
 5. Dowód zakupu (paragon / faktura)*:
 6. Prześlij zdjęcia:

  Dozwolone formaty plików to: jpg, png, jpeg, gif
  Maksymalny rozmiar pliku to: 5 MB

 7. Plik 1*:
 8. Plik 2:
 9. Plik 3:
 10. Plik 4:
 11. Plik 5: 12. Ochrona danych osobowych:

* Wymagane

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać również pocztą tradycyjną na adres:

Agencja Reklamowa PEMAPE Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 94/97
02-777 Warszawa
Polska

Przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą tradycyjną jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Klauzulą informacyjną, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacją Regulaminu oraz złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: info@110bday.com