Dane osobowe


Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu „Ja i Briggs & Stratton 2018”

Informujemy, że:
1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Agencja Reklamowa PeMaPe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777), Al. KEN 94/97, KRS 93563.
2. Inspektorem Danych Osobowych w podmiocie, o którym mowa w pkt.1 jest Pani Aneta Kuleta.
3. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach realizacji konkursu „Ja i Briggs & Stratton 2018” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji celu i po jego upływie zostaną nieodwracalnie usunięte z bazy danych. Czas, o którym mowa określony został regulaminem konkursu „Ja i Briggs & Stratton 2018”.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia sprawnego przepływu informacji oraz wzięcia udziału w konkursie.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, poprawiania oraz usunięcia swoich danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z niemożnością udziału w konkursie.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.